Automatizace, Robotizace a Procesy 2023, 13. září 2023, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

ARAP 2023 ve finále

Vážení návštěvníci stránek technických konferencí ARaP zvyklí na vyhledávání použitím tradiční adresy www.arap.cz!

Právě jste vstoupili na podpůrné stránky konference ARaP 2023, která reprezentuje po čtyřleté přestávce 16. ročník v dvacetileté historii. Kovid narušil organizační kontinuitu při jejich pořádání. Proto se letos muselo do přípravy konference zapojit více subjektů, každý s jinými úkoly a zodpovědností. Jejich společným záměrem je uspořádat  ARaP 2023 jako dernieru této jedinečné série, při které na  atraktivní odborný program orientovaný spíše na výhledy do  budoucna  naváže společensko-diskusní setkání účastníků i hostů  připomenutím přínosů  minulých ročníků a spolupráce  u příležitosti významného životního jubilea hlavního organizátora konferencí ARAP .

K podpoře tohoto záměru se přihlásili a naplňují jej následujícími aktivitami:

  • prof. Ing. Vladimír Mařík, D.Sc. d.h.c., vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky poskytnutím osobní záštity a podporou uspořádání konference v prostorách CIIRC
  • prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., ředitel Ústavu automatizace a řídicí techniky na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati, ve spolupráci s vědeckým tajemníkem Českomoravské společnosti pro automatizaci z.s. Ing.Tomášem Krannichem, Ph.D, řízením organizačního výboru zajišťujícího agendu přihlášek a plateb
  • prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., koordinací tvorby časového rozvrhu v programovém výboru tvořeným firmami, které se přihlásily ke konferenčnímu partnerství a vedením Ústavu přístrojové a řídicí techniky a Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze
  • Ing. Roman Dvořák (MM Průmyslové spektrum) a Ing. Petr Bartošík (Automa), šéfredaktoři odborných časopisů, zajištěním mediálního oslovení odborné veřejnosti a propagaci konference a firem, které se přihlásily k partnerství.

Rádi bychom využili Vaší návštěvy a pozvali Vás k účasti na konferenci. Kliknutím na odkaz

ARaP 2023 konferenční stránky UTB

přejdete na hlavní webové stránky konference, kde se dozvíte další detaily a můžete provést Vaši registraci. Nově je nabízena možnost specifikovat, kterých částí doprovodného programu plánujete se zúčastnit, ať už jako účástník na celé konferenci nebo s přihlášením pouze na doprovodnou část.

Průběžnou aktulizací se budeme snažit využít těchto podpůrných stránek i v nastávající pokročilejší fázi přípravy zejména k upřesňování programu. Nadále ůstává zachována možnost automatického zprostředkování odkazu při zadání „arap“ na akuální i historické weby. Ponechávám prosbu o toleranci nedostatků a zároveň bych rád zdůraznil poděkování dr. C. Oswaldovi, jehož nástroje pro admistraci konfereneí ARaP jsou tak dobře navrženy, že i já sám, do jisté míry, jsem schopen je využívat při generování a správě podpůrných stránek letošního ročníku. doufám, že Vám nadále budou ku pomoci!

    Prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.