Automatizace, Robotizace a Procesy 2023, 13. září 2023, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Kontakty

Organizačním garantem konference je Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Nad Stráněmi 4511, 760 05, Zlín, Česká republika

Telefon Irena Vopatřilová +420 576 035 255, +420 606 777 2­75 prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. +420 576 035 254, +420 606 777 211

E-mail pc21@fai.utb.cz