Automatizace, Robotizace a Procesy 2023, 13. září 2023, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6


Program konference

Středa 13. 9.

8:30-9:00 Registrace
--- AUTOMATIZACE - Budoucnost - Penthouse - budova A 10. patro s terasou
Moderace Ing. Bartošík
9:00-9:10 Představení organizačního a programového výboru Přivítání hostů Poděkování konferenčním a mediálním partnerům Orientační seznámení s programem konference
prof. Ing. V. Vašek, CSc. Ing. R. Dvořák, FEng. prof. Ing. B. Šulc, CSc. Ing. P. Bartošík doc. Ing. L. Maixner, CSc. Ing. Michael Mládek Ing. T. Krannich, Ph.D.
9:10-9:40 V návaznosti na oficální uvítání v zastoupení vedení CIIRC, FS ČVUT jako vedoucí odborné skupiny IPA: Průmyslová výroba a automatizace představí odborné aktivityparticipujících členských ústavů prof. Vyhlídala a doc. Koláře
prof. Ing. M. Valášek, DrSc. prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. doc.Ing. Petr Kolář, Ph.D.
CIIRC, FS ČVUT
9:40-10:00 Strategie energetiky a jaderných zdrojů
Ing. et Ing. René Neděla
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
10:00-10:20 Strategie ČR v oblasti VaV
doc. Ing. K. Kouřil, Ph.D.
FSI VUT Brno - Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
10:20-10:35 Malé občerstvení
10:35-10:55 Využití umělé inteligence v řídicích systémech
Ing. J. Jirkovský, Ph.D.
Humusoft s.r.o.
10:55-11:15 Festo AX-využití umělé inteligence
Ing. Z. Haumer
FESTO, s.r.o.
11:15-11:35 Uplatnění metod digitalizace ve výrobních systémech v minulých letech
Ing. M. Dub, CSc. - Ing. J. Fibír, CSc.
SIDAT, s.r.o.
11:35-11:55 Moderní metody a řešení v oblasti automatizace testování a měření
doc. Ing. D. Kaminský, CSc.
Elcom, a.s.
11:55-12:15 Průmyslová kolaborativní robotika
Ing. P. Grečner
ABB, s.r.o.
12:15-12:35 Moderní trendy v říidicích systémech pro obory s vysokými nároky na bezpečnost a spolehlivost
Ing. M. Konop - Ing. P. Kulík
ZAT, a.s.
12:35-12:55 Účinnost a efektivita - dělání věcí správně a dělání správných věcí
Ing. Jiří Zavřel
SMC
12:55-13:15 Přesun z Penthouse do přednáškové místnosti Testbedu kvůli odložení věcí , prohlídce výstavky a postuonému odchodu na oběď do menzy
--- OBĚD - Mensa
--- Prohlídka výstavky informačních a propagačních materiálů - Control Room Testbed
--- AUTOMATIZACE - Současnost - Control Room Testbed
Moderace Ing. Dvořák
13:30-14:00 Digitální výroba v Testbedu pro Průmysl 4.0
Ing. Pavel Burget, Ph.D., doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
CIIRC
14:00-14:20 Automatizační linka - Horní Testbed
doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
CIIRC
14:20-14:40 Automatizace a výrobní stroje - Dolní Testbed
doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
CIIRC
14:40-15:00 Centrum 3D tisku
doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
CIIRC
15:00-15:20 občerstvení
--- AUTOMATIZACE - Historie - Control Room Testbed
Moderace Ing. Fibír, Bartošík, Dvořák
15:20-15:40 Jak padesát let průmyslové automatizace ovlivňuje ekonomiku České republiky. Budou roboty lidem práci brát, nebo jim ji budou naopak dávat?
Ing. T. Vránek
ICE Industrial Services a.s. 
15:40-17:35 Diskuzní fórum
17:35-18:00 Přesun
18:00-18:35 KONCERT - Penthouse - budova A 10. patro s terasou
18:35-18:40 Poděkování hudebním a hostům koncertu Odchod- Respirium
18:40-21:30 RAUT - Respirium - budova B