Konference ARaP : 2023201920182017201620152014201320122011

Automatizace, Robotizace a Procesy 2019, 19. a 20. listopadu 2019, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6

Jste na stránkách neaktuálního ročníku konference. Přejít na aktuální ročník
Vážení návštěvníci stránek ARaP 2019

Aktualizovali jsme úvodní stránku se snahou zachovat původní rámcové informace pro ty, kteří na ně vstupují poprvé a zároveň upozornit již informované na změny obsahu a novinky.

Letošní 15. ročník konference Automatizace, robotizace a procesy (ARaP 2019) se koná ve dnech

19. a 20. listopadu 2019
v Konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze Dejvicích.

Na uspořádání konference ARaP 2019 organizačně spolupracují Ústav přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze a Ústav automatizace a řídicí techniky Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s podporou dalších organizací a společností (ČMSA, IA, ELA, ZAT, ELCOM, ABB, SIDAT). Jako hlavní zaměření konference bylo deklarováno téma

Automatizace procesů v průmyslu a energetice z pohledu Industry 4.0 / IIoT

Vyhlášená podtémata neopakujeme, protože můžete vidět výsledek jejich konkrétního naplnění v právě uveřejněném seznamu autorů, názvů a abstraktů přednášek. Ten spolu s možnostmi a pokyny pro přihlášení k účasti na poslední chvíli naleznete na webových stránkách konference www.arap.cz volbou z nabídky menu. Formu účasti, která vás zaujala, si můžete vybrat, ale z důvodu uzávěrky nelze již počítat s vystoupeními spojenými s publikací textu ve sborníku.

K přednostem konference patří dlouhá tradice uplatňující zkušenosti z těch nejúspěšnějších ročníků minulých let. K těm patří:

  • dvoudenní formát umožňující zorganizovat společenský večer s hudebním vystoupením
  • členění na sekce tvořené vyzvanými přednáškami, individuálně přihlášenými referáty, firemní a náborovou prezentací, představením úspěšných projektů zejména spolupráce univerzit s praxí apod.
  • oslovení širokého spektra pracovníků profesně se angažujících v oblasti automatizace a navazujících oborů v různých úlohách a úrovních, ať už v úloze konstruktéra, vývojového pracovníka, technika inženýrské firmy či integrátora nebo ve vedoucích pozicích, jakými jsou zejména techničtí ředitelé, vedoucí projektů automatizace, vedoucí pracovníci údržby a servisu; neodmyslitelné je i zastoupení pracovníků z akademické sféry.

V programové nabídce se počítá i se zájmem učitelů středních odborných škol za zvýhodněných podmínek. Studenti středních i vysokých škol mají na konferenci volný vstup.

Zaujala-li vás úvodní informace, pak věnujte pozornost dalším stránkám konferenčního webu www.arap.cz. Upozornění na aktualizaci dostávají automaticky z dřívějška zaregistrování zájemci.

Pokud máte zájem o přihlášení na konferenci, připravili jsme pro Vás návod který Vás celým procesem provede. Specifikaci speciálních podmínek registrace těsně před začátkem konference naleznete na stránce Přihlášení na poslední chvíli.

Pokud patříte k doposud neregistrovaným návštěvníkům stránek a máte zájem o aktuální nebo historické informace ke konferencím ARaP, pak neopomeňte zaregistrovat svůj

souhlas se zasíláním

Bez této registrace Vás nebudeme moci o aktualitách informovat.

Za přípravný výbor konference

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc. – Fakulta strojní ČVUT v Praze
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. – Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně