Konference ARaP : 2023201920182017201620152014201320122011
13. ročník konference Automatizace, Robotizace a Procesy
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Praha 15. 11. 2017

Jste na stránkách neaktuálního ročníku konference. Přejít na aktuální ročník


ARAP 2017

Vážení oslovení účastníci minulých ročníků i noví zájemci o konferenci ARaP!

Vítáme vás na stránkách konferencí ARaP. Úvodem dovolte několik slov na vysvětlenou zájemcům o aktuální 13. ročník. Letošní ročník probíhá ve spojení s třetím seminářem cyklu Strojírenského fóra pořádaného MM publishing, s.r.o., na které jste mohli být někteří paralelně pozváni. Důvodem pro toto spojení byla možnost poskytnout našim tradičním účastníkům profesionální organizační servis firmou Exponex, která organizuje Strojírenské fórum a využít tematickou blízkost náplně programu obou konferencí.

Konference ARaP se nadále opírá o stejnou odbornou záštitu Českého vysokého učení technického v Praze reprezentovaného více pracovišti zejména pak Ústavem přístrojové a řídicí techniky a Ústavem výrobních strojů. Má dlouhodobou podporu Českomoravské společnosti pro automatizaci a mediální partnerství časopisů AUTOMA a MM průmyslové spektrum. Jedinou změnou je výklad zkratky ARaP, který reflektuje současné aktuální trendy a znamená: ARaP – Automatizace, Robotizace a Procesy.

Synergický efekt spojení obou akcí charakterizuje nosné téma konference

DIGITALIZACE – cesta ke zvyšování efektivnosti výrobních procesů

Zveme vás k účasti 15. listopadu 2017 v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Nabídka menu vám poskytne další potřebné informace.FS ČVUT v Praze ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTOMATIZACI z.s. MM Průmyslové spektrum Exponex s.r.o.