Konference ARaP : 2023201920182017201620152014201320122011
12. ročník technické konference ARaP
29. a 30. 11. 2016 - Konferenční sál FS ČVUT v Praze, Technická 4

Jste na stránkách neaktuálního ročníku konference. Přejít na aktuální ročník


Přihlášení


Zapomenuté heslo

Důležité termíny

Otevření registrací

26. 9. 2016


Uzavření registrací

31. 10. 2016


Odeslání příspěvku

do 31. 10. 2016


Registrace pasivních účastníků

do 25. 11. 2016

Průmysl 4.0 – vzdělávání a trendy

v oblasti automatizace, informatiky a kybernetiky

Cílem konference je umožnit tradiční odborné setkání specialistů v oblastech souvisejících s akronymem ARaP k výměně názorů na způsob a míru nutných inovací ve vzdělávacích procesech vyvolaných nástupem koncepčních změn výroby označované jako Průmysl 4.0. Zároveň chce nabídnout možnost odborné prezentace určitého poohlédnutí a zhodnocení dosud úspěšně používaných řešení, prostředků, postupů a metod, která se jeví jako perspektivní, úspěšná a reprezentativní s očekávaným uplatněním ve strategii Průmyslu 4.0.

Program konference je jako obvykle dvoudenní, přičemž se předpokládá, že první den bude věnován koncepčním záležitostem týkajícím se zejména zavedení potřebných změn v kvalifikační přípravě pracovníků, kteří se budou podílet na k naplnění záměrů vyjádřených cíli Průmyslu 4.0. K prezentacím, které již přislíbili vrcholní představitelé akademických institucí, se připojí svými názory zástupci z vedení profesních svazů a z několika oslovených firem, zastupující celosvětově působící podniky v daném oboru, ať už v podobě účasti v plánované panelové diskusi, nebo s vlastními vystoupeními s poznatky ze svých školících aktivit. Jako nezbytnou součást probíraných koncepčních změn je plánováno zařazení speciální sekce věnované kybernetické bezpečnosti, která je pro komunikační sítě v průmyslu extrémně důležitá. Druhý konferenční den se počítá s prezentací přijatých referátů, které autoři sami přihlásí na konferenci. V oslovovacích dopisech je zmíněna možnost, aby referující na základě určitého poohlédnutí posoudili vývoj názorů a technických koncepcí, zejména těch, kterými se dané pracoviště stalo uznávaným a vyhledávaným. Alternativní zaměření referátů je představení možných řešení v oblasti provozní přístrojové techniky, především z pohledu českých realizačních firem. Vítány jsou nabídky tutoriálově zaměřených příspěvků z aktuálních oblastí všeobecného zájmu.

Účast na konferenci nabízí příležitost k mezioborovému poznání problematiky procesního řízení spojenou se setkáním a výměnou názorů s významnými odbornými představiteli. Právě příležitost společenského kuloárního setkávání je příznačná pro konference ARaP. Pro letošní ročník se ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiku se připravuje exkurze v jeho nové budově s navazujícím koncertem s přizvanými hosty časopisu AUTOMA, kteří tak nepřímo rozšíří okruh stálých i nových účastníků konference. Rádi bychom, aby došlo k obdobnému rozšíření i o hosty prezentujících se firem v rámci dohodnutých účastnických balíčků. Zástupci vzdělávacích institucí, včetně středoškolských, mají pak příležitost k přímému navázaní kontaktů s firemní sférou. Bez přímé spolupráce zúčastněných bude naplňování ambiciózních cílů iniciativy Průmysl 4.0 narážet na problémy, na něž má ukázat a jejichž řešení má hledat pořádaná konference.

Konání konference je naplánováno na

úterý 29. listopadu a středu 30. listopadu 2016

v prostorách konferenčního sálu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

K účasti vás zvou organizační a odborní garanti konference

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc. ústav přístrojové a řídicí techniky ČVUT v Praze
Ing. Petr Bartošík, šéfredaktor a vydavatel časopisu AUTOMA
Ing. Roman Dvořák, šéfredaktor časopisů MM průmyslové spektrum a MM Science Journal