Konference ARaP : 2023201920182017201620152014201320122011
29. - 30. 11. 2011, Konferenční sál Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4
VII. ročník technické konference Automatizace, Regulace a Procesy

Jste na stránkách neaktuálního ročníku konference. Přejít na aktuální ročník
ARaP 2011 – úvodní slovo

Po skončení 6. ročníku konference ARaP přípravný výbor hodnotil dosavadní úspěšné ročníky konferencí ARaP s uvážením dalšího směřováním této konference. Dospěl k závěru, že by mělo dojít k určité změně v koncepci a organizaci konference. Na začátku tohoto roku uvažované organizační změny zejména v místu konání konference nejsou v dané chvíli již proveditelné, ale přesto bychom rádi s Vaší pomocí některé ze zamýšlených změn v koncepci konference pokusili realizovat. Jednou z takových změn je od začátku deklarovat konferenci, jejímž cílem je oslovit pracovníky z oblasti vývoje, projekce a dodávek automatizačního vybavení pro výrobní procesy, dopravu a energetiku. Dominantním záměrem nového pojetí konference, která i v minulosti vždy preferovala aplikačně technický charakter příspěvků před vědecky pojatými vystoupeními, je výrazně podpořit prezentaci zkušeností a poznatků z realizovaných případně připravovaných automatizačních projektů. Významnou součástí programu konference se tak stávají odborné diskuse o řešených problémech a o zkušenostech z komunikace se zákazníky, očekávaných vývojových trendech, vzájemné kooperaci a zejména kooperaci s akademickými institucemi a grantové podpoře. Na takovém setkání špičkových odborníků z praxe se automaticky předpokládají řízené i kuloární diskuse směřující nejenom k vzájemnému poznání, ale i k hledání společných zájmů. Snahou pořadatelů bude zajistit několik vyzvaných přednášek přinášejících globální pohled na aktuální situaci a perspektivy oboru.

Konference se nezaměřuje na čistě komerčně pojaté představování výrobků, ale jednoznačně preferuje prezentaci komplexních realizací v oboru automatizace. Úspěšně realizované automatizační projekty prezentované předními odborníky v rámci konference se jistě mohou stát vhodnou příležitostí k oslovení potenciálních zákazníků na jednom místě a v jednom termínu. K účasti a prezentaci svých zájmů jsou srdečně zváni jak v rámci pozvánek od pořadatelů tak i z iniciativy zúčastněných firem.

Konference není uzavřena ani pro pracovníky z akademické sféry. Musejí však respektovat okolnost, že účastníky konference nejsou úzce specializovaní badatelé, ale lidé z praxe, kteří jistě budou mít zájem o přehledové informace o nových trendech zejména založené na osobních zkušenostech z aplikace, byť třeba realizované pokusně v laboratoři.

Stejně jako v minulosti nebude opomenuta didaktická stránka přípravy nové generace odborníků. Letos by se měla zaměřit na střední školy a výuku automatizace na nich. Protože Českomoravská společnost pro automatizaci jako spolupořadatel konference připravuje vydání nové učebnice, předpokládáme vytvoření prostoru pro diskusi učitelů s autory, který může být zajímavý i pro firmy dostávající tak možnost prezentovat zkušenosti z vlastních kurzů nebo vystavit vhodné pomůcky nebo produkty pro účely výuky.

Prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.