Konference ARaP : 2023201920182017201620152014201320122011
10. ročník technické konference ARaP
4. a 5. 11. 2014 - Konferenční sál FS ČVUT v Praze, Technická 4

Jste na stránkách neaktuálního ročníku konference. Přejít na aktuální ročník
Konference Automatizace, regulace a procesy ARaP 2014 – letos po desáté

Technická konference ARaP 2014 (Automatizace, regulace a procesy) letos dospěla k desátému ročníku konání. Souběh dalších výročí, jako je 20 let od založení časopisu Automa nebo 150 let existence Fakulty strojní na ČVUT v Praze, 50 let od otevření specializované výuky v oblasti automatizace na této fakultě spojené s devadesátinami jejího zakladatele prof. Ing. Milan Balda, DrSc. dr.h.c. jsou dostatečnými důvody pro to, aby se nějak odrazily ve způsobu uspořádání jejího letošního ročníku.

Nejvýraznější novinkou v souvislosti s výročími je využití Betlémské kaple pro setkání absolventů studia na Fakultě strojní ČVUT zaměřeného na automatické řízení a technickou kybernetiku. Tím se modifikuje společenská část konference, protože vzhledem k slavnostnímu rázu bylo zajištěno vystoupení Škampova kvarteta v Betlémské kapli a následný společenský večer – banket se bude konat tamtéž. Doufáme, že i konference bude obohacena odbornými vystoupeními některých absolventů.

Výročí ovlivnila také odbornou část, kde si představujeme, že je vhodné dát prostor určitému bilancování s výhledem do budoucna. Zvolené hlavní téma Automatizace, regulace a procesy – ohlédnutí a perspektivy se jeví jako vhodné motto pro příspěvky konkrétně zaměřené na určité oblasti. Úsilí organizátorů se zaměří na získání příspěvků z oblasti řízení procesů v energetice s ekonomickými a ekologickými aspekty, na mechatroniku a robotiku (přehledové přednášky prof. Valáška jsou zajištěny) a na simulaci procesů. Předpokládáme, že toto široké spektrum vyhoví všem účastníkům, novým i tradičním, protože umožňuje v návaznosti na minulé příspěvky prezentaci úspěšnosti cest firmy k současným úspěchům.

Rádi bychom, aby ti, kteří rozhodují o vyslání na konferenci, uvažovali o své účasti nebo aby podpořili účast pracovníků, kteří patří do skupiny oslovovaných absolventů. Rovněž by byla velmi vítaná aktivní účast z řad členů programového výboru, které jsme si jako významné osobnosti a velmi úspěšné prezentující v minulých ročnících dovolil oslovit se žádostí o účast v programovém výboru. Spojení konání konference s absolventským setkáním umožňuje velmi zajímavé diskuse a navázání nových kontaktů jak v personální, tak v komerční oblasti. Informace týkající se rozvoje firmy, zapojení do kooperací průmysl – univerzity nebo vývojových aktivitách podpořené novými reklamními možnostmi konference lze účinně využít k oslovení velmi zajímavého účastnického spektra. Na druhé straně, organizátoři konference se snaží zajištěním atraktivních vyzvaných přednášek poskytnout účastníkům aktuální informace o nových pokrokových postupech a metodách řešení. Výběr přednášejících není doposud uzavřen, ale máme několik zajímavých příslibů (např. prof. S. Skogestad z Norwegian University of Science and Technology). Průběžně aktualizované informace budou uváděny na stránce týkající se programu.

Srdečně zveme všechny, aby se zaregistrovali jako účastníci konference. Registrace provedené před koncem září budeme považovat za privilegované registrace zasluhující si zvláštní ocenění.

Za přípravný výbor
prof. Ing. Bohumil ŠULC, CSc.
Ústav přístrojové a řídicí techniky
Fakulta strojní ČVUT v Praze

Ing. Petr Bartošík
šéfredaktor časopisu Automa