Automatizace, Robotizace a Procesy 2023, 13. září 2023, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Doprovodný program – Koncert

V rámci akcí tvořící odbornou část konference ARaP 2023 je pro třetí společenský blok připraveno hudebního vystoupení skupiny Academica Musica Zlinensis hrající barokní hudbu. Zajímavostí je, že mezi jejími členy jsou profesoři Univerzity Tomáše Bati, kteří jsou aktivními účastníky odborného programu.

Budou hrát ve složení:
cembalo (Franky Puype)
zobcová flétna alt (Vladimír Vašek)
zobcová flétna alt (Hana Puype)
kytara (Dagmar Janáčová)
zobcová flétna tenor (Silvie Haktanir Filipová)
housle (Miroslav Březina)

Program koncertu AMZ konference ARAP 2023 13.9.2023

Program koncertu AMZ Praha konference ARAP 2023 13. 9. 2023

1. Georg Friedrich Handel (Halle 1685 – London 1759)

Concerto grosso op. 3 nr 1 in B flat

  • Allegro
  • Adagio
  • Allegro

2. Tomaso Albinoni (1671 – 1751), Itálie

Concerto op. 9/3

  • Allegro
  • Adagio
  • Allegro

Začátek je naplánován na 18. hodinu v prostorách CIIRC v sále Penthouse s výhledem na Hradčany (10. poschodí), pokud nedojde z kapacitních důvodů ke změně.